რეგულაციები

გთხოვთ წაიკითხოთ ჩვენი გამოყენების პირობები ფოტო სტუდია.
1
ქცევის წესები
თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ აცვიათ ფეხსაცმლის შეცვლა სტუდიის ოთახში. ალკოჰოლური სასმელების დალევა, კონფეტებისა და შუშხუნების გამოყენება სტუდიაში მხოლოდ ადმინისტრატორთან შეთანხმებით.
სტუდიაში მოწევა აკრძალულია.
2
სტუდია მოცულობა
დარბაზში ხალხის მაქსიმალური რაოდენობა 6 ადამიანია. თუ მეტი, გაქირავების თანხა იზრდება 20% სულზე.
3
დრო
გაქირავების მინიმალური დროა 1 საათი. დაწყების სტუდია გაქირავება ითვლება განაცხადა დროს, რომ თქვენ არ გააფრთხილა. გაქირავების პერიოდის ბოლოს, თქვენ უნდა დატოვოთ დარბაზი. ადმინისტრატორს უფლება აქვს შევიდეს დარბაზში და გაუშვას შემდეგი ბრძანება.
4
ფოტო სტუდიის დაზიანება
ფოტო სტუდიის მატერიალური დაზიანების შემთხვევაში, მოიჯარე ვალდებულია აანაზღაუროს დაზიანების ღირებულება ადგილზე.
5
აღჭურვილობა
2 (ან 3 დარბაზის მიხედვით) პულსის წყაროები + სტანდარტული საქშენები მოცემულია თითოეულ დარბაზში. თუ დარბაზის დაჯავშნისას არ გამოაცხადებთ საჭირო აღჭურვილობის ჩამონათვალს, სტუდია არ იძლევა გარანტიას მის ხელმისაწვდომობას დაჯავშნის დღეს. აღჭურვილობა დამონტაჟებულია დროს თქვენ არ გააფრთხილა.
6
ჯავშნის გაუქმება
თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ სტუდიის დაქირავება გაქირავების დაწყებამდე არა უგვიანეს 96 საათისა. იმ შემთხვევაში, თუ ბრძანება გაუქმდა არანაკლებ 96 საათით ადრე, ადმინისტრაციის რიცხავდა წინასწარ სრულად. თქვენ შეგიძლიათ ხელახლა თქვენი დაჯავშნა 1 დრო ატყობინებს შესახებ გადაცემის მინიმუმ 72 საათით ადრე დაჯავშნა დრო. გადადებული დროის გაუქმების შემთხვევაში, წინასწარი გადახდა არ ანაზღაურდება.
8.3. დაჯავშნის დღეს ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, მოიჯარემ უნდა აანაზღაუროს ქირავნობის ღირებულების 100%. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოიჯარე შავ სიაშია. ეს ნიშნავს, რომ მომავალში ამ მოიჯარის დაჯავშნა მიიღება მხოლოდ 100% წინასწარ გადახდაზე.
8.4. თანხის დაბრუნება ხდება წინასწარი მოწყობით ნაღდი ანგარიშსწორებით პირდაპირ ჩვენს სტუდიაში, მომხმარებლის სბერბანკის ბარათზე ან ბარათზე, საიდანაც გადახდა განხორციელდა ონლაინ დაჯავშნის სისტემის საშუალებით.